• Takže pánové…

  21. 12. 2022 | Ostatní

  Při příležitosti Dne otevřených dveří se přijela na naši školu podívat i paní učitelka Rybářová, kterou zde pozvali její bývalí žáci.

  Paní Ing. Rybářová učila na SPŠ a OA v letech 1995 – 2020. Je to paní učitelka, na kterou se nezapomíná. Měla vliv nejen na vzdělávání žáků, ale i na jejich výchovu a přístup k životu vůbec. Žáky učila, motivovala, snažila se rozvíjet jejich osobnost. Svým přístupem byla vzorem hodným následování. Vzorem nejen pro žáky…

  I přes svůj věk byla stále velmi aktivní, a pokud se někdy cítila unavená, nedala to na sobě znát. Hnacím motorem pro ni byli její žáci, kteří dobře prospívali a dokázali se uplatnit na vysoké škole nebo v praxi. Nechtěla po žácích veškeré vědění mechaniky, ale aby přemýšleli. Svým pozitivním přístupem a odbornými znalostmi v předmětech, které učila, si dokázala získat i spoustu žáků, kteří ke strojařině původně žádný vztah neměli.

  Pro mnohé učitele, kteří jsme měli to štěstí být kolegy paní Rybářové, byla symbolem elegance a nezdolnosti. Vždy srdečná a vlídná. Svými zkušenostmi a životním nadhledem nás dokázala povzbudit či nasměrovat.

  V současné době si paní učitelka užívá důchodu, svých vnoučat a rodiny. Přejeme jí mnoho zdraví, štěstí a životního optimismu.

   

  Vzpomínky žáků:

  Doc. Ing. Marek Pagáč, Ph. D., maturant 2006: Výborný pedagog a osobnost, která dovede motivovat a inspirovat není jen povolání, ale poslání a dar. A s tímto darem vychovala paní Rybářová celé generace studentů, kteří na unikátní systém výuky vzpomínají dodnes. Kombinovat výuku technických předmětů, dějepisu a cestování nemá obdoby a pevně věřím, že člověk s takovými schopnosti se nenarodí každý den. Osobně ze zkušeností získaných při studiu čerpám jak v osobním, tak i pracovním životě. To se potvrdilo i během zaměstnání, kdy jsem měl možnost s paní Rybářovou spolupracovat na tvorbě studijních podkladů pro distanční studium v projektu Internetová škola a Virtuální realita. Věřím, že dělám paní Rybářové a své Alma mater („průmce“) dobrou vizitku a jsem rád, že po tomto vzoru mohu rovněž vychovávat, inspirovat a motivovat nové generace inženýrů.

  Ing. Radomír Martínek, IWE, maturant 2006: Po nástupu na Střední průmyslovou školu v Bruntále se paní Rybářová stala mým prvním odborným pedagogem v oboru Strojírenství se zaměřením konstrukce strojů a jejich navrhování. Během středoškolského studia v nás položila základy této krásné profese a čerpám z nich v určitých momentech dodnes. Skvělé znalosti z průmyslovky jsem později uplatnil na VŠB-TUO při studiu Fakulty strojní, Katedry mechanické technologie, oboru Svařování a následně v praxi. Nezapomenutelná taktika výuky, kdy za každým teoretickým učivem následovalo nespočet příkladů z praxe po celém světě, dělá z paní Rybářové erudovaného pedagoga, který by měl být dáván za vzor. Pokud v českém technickém školství budou působit takové persóny, jako je paní Rybářová, pevně věřím, že budou v naší zemi nadále kvalitní technici, strojaři a inženýři, kteří měli ve světě vždy dobré jméno.

  Patrik Zmydloch, maturant 2022: U paní učitelky Rybářové nikdy nezapomenu na průběh její výuky a znalosti, které nám předala. Její znalosti mě a mnoho dalších provází na vysoké škole a pomáhají nám lépe zvládnout náročné studium. Jsem velmi rád, že jsem takovou významnou osobnost mohl během svého studia na střední škole potkat.

  Filip Škopec, maturant 2020: O paní učitelce Rybářové můžu za ty společně strávené čtyři roky říct jenom to nejlepší. Určitě patří mezi mé nejoblíbenější učitele a svými znalostmi a zkušenostmi patří rozhodně i mezi špičku ve strojírenství. Z každé hodiny člověk odcházel nejen s tím, že se naučil něco nového ve strojařině, ale i s dalšími informacemi z dalších předmětů a ze života. V hodinách nás dokázala vždy něčím zaujmout a pobavit, a to si myslím, že ne každý dokáže. Kdykoliv jsem potřeboval s něčím poradit, vždy mi byla ochotná pomoct a měla trpělivost mi to vysvětlit. Zkrátka řečeno úžasná učitelka, na kterou si vždy rád vzpomenu.

  Filip Kamák, maturant 2019: Z vědomostí, které mi paní učitelka předala, jsem ještě dost dlouhou dobu čerpal na vysoké škole. Hlavně v předmětech jako konstrukční návrhy jsem měl díky paní Rybářové výhodu. Jinak musím říct, že měla paní Rybářová obrovský přehled díky tomu, jak cestovala po celém světě a kromě znalostí z odborných předmětů, nám předávala i své poznatky. Osobně jsem s ní nikdy neměl žádný problém a na technické předměty byla nejlepší učitelka z průmyslovky.

  Jan Kozelek, maturant 2021: Znalosti, které může pedagog předat studentovi, jsou klenotem, které poté člověka provází celý život. Za svá léta jsem se střetl už se spoustou výborných pedagogů, ovšem paní Rybářová patří určitě k těm nejlepším, na které velmi rád vzpomínám. Vždy byla vůči studentům nápomocná a dělala i nad rámec své profese vše pro to, abychom v praxi byli skutečně špičky v oboru. Nejvíce si na ní cením její empatie a zápalu pro vzdělání. Nejen jako pedagog, ale také jako člověk je pro mě paní Rybářová velmi inspirativní osobou a jsem vděčný za to, že mě mohla kdysi učit.

   


  Nejnovější aktuality

  Skip to content