• Veletrh maturitních prací

  20. 3. 2023 | Akce
  Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na Veletrh maturitních prací a Školní podnikatelský veletrh. Akce budou probíhat ve dnech 21.3. – 22.3.2023 vždy od 9:00 hodin.
  Těšíme se na vás.

  Tato aktivita byla financování díky projektu číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je financován ve výši 450 mil. Kč Evropskou unií v rámci programu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).


  Nejnovější aktuality

  Skip to content