• Trochu jiný tělocvik

    2. 5. 2023 | Ostatní
    V minulých dvou týdnech jsme do tělesné výchovy zařadili trochu zpestření. Kluci i holky si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Tělocvikáři jim vysvětlili manipulaci se vzduchovkou a zásady dobrého míření, aby zásahů v terči bylo co nejvíce. Někteří překvapili, měli zásahy jako závodní střelci, byli však i tací, co 15 ranami nezasáhli terč, „chovali se ekologicky, šetřili naše lesy“.
    Mgr. M. Stáňová

    Nejnovější aktuality

    Skip to content