• Technologická gramotnost: dovednosti v digitálním světě

  15. 6. 2023 | Akce

  V dnešním rychle se rozvíjejícím digitálním světě je technologická gramotnost stále důležitější dovedností pro úspěch ve všech oblastech života. Nejde jen o schopnost používat počítače a mobilní zařízení, ale také o schopnost efektivně komunikovat, vyhledávat informace, kriticky je hodnotit a využívat digitální nástroje ke svému prospěchu. Přednáška o technologické gramotnosti se mimo jiné zaměřuje na poskytnutí znalostí a dovedností potřebných k úspěšnému pohybu v digitálním prostředí.

  Ukazuje se, že jde o mnohem víc než jen o schopnost ovládat hardware a software. Technologická gramotnost zahrnuje také schopnost analyzovat informace, rozumět digitálním trendům, chránit se před online hrozbami a efektivně využívat digitální nástroje pro osobní a profesní růst.

  Naší třídě se tato přednáška velmi líbila a všichni jsme byli spokojeni. Tím to chceme poděkovat pánovi, který nás naučil a upevnil nám plno informací. Děkujeme!

   

  Leoš Ludvík 1.E


  Nejnovější aktuality

  Skip to content