• Polytechnický prázdninový kemp

  4. 8. 2023 | Akce

   

  Naši studenti a absolventi o prázdninách nezaháleli a na naší škole uspořádali v pořadí již druhý Polytechnický prázdninový kemp, kterého se zúčastnili žáci ze základních škol. Tento kemp má za úkol představit žákům polytechnické aktivity (3D tisk, 3D modelování, virtuální realitu, robotiku a motokáry). Tato aktivita byla realizována díky podpory z projektu OKAP II. Věříme, že se žákům ze základních škol na naší škole líbilo a doufáme, že se uvidíme při nějaké další příležitosti spojené s technickými činnostmi.

  PaedDr. Marek Bocián

   

   

  Tato aktivita byla financování díky projektu číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je financován ve výši 450 mil. Kč Evropskou unií v rámci programu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).

   


  Nejnovější aktuality

  Skip to content