• Projektový den NAŠE FIRMY

  22. 2. 2024 | Projekty
  V rámci spolupráce s firmou Nvias, projektu MODERNÍ ŠKOLA IV CZ.02.02.XX/00/22_003/0001705 a projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 proběhl projektový den NAŠE FIRMY.
  Tato akce měla rozdělený program do dvou dnů.
  První den byli žáci rozděleni do 4 skupin, kde každý člen skupiny měl svou roli. Na začátku dne byl členům přidělen budget a možnost výběru, do jakého odvětví chtějí investovat (např. do výroby, servisu, výzkumu..). Hlavním cílem bylo naučit všechny členy týmu společné komunikaci a zdokonalit kritické myšlení.
  Druhý den se žáci 2.A a zástupci MTA rozdělili do 5 týmů, které znázorňovaly fiktivní státy. Každý stát měl tajné cíle, které se snažil splnit. Aby bylo dosaženo cíle, musely týmy čelit lokálním a celosvětovým hrozbám.
  Na konci projektového dne proběhlo odprezentování projektů a upozornění na to, co se týmům povedlo a v čem jsou jejich silné stránky.

  Nejnovější aktuality

  Skip to content