• Doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. – absolvent školy

  Na čtyři roky studia na SPŠaOA Bruntál s odstupem času velmi rád vzpomínám, protože jsme jako třída byli dobrý kolektiv.
  Ze studia na střední škole čerpám dodnes. Získané vědomosti a zkušenosti s konstruováním, modelováním, výpočty pevnostních analýz, strojírenskou metrologií a technologií byly velkou oporou při studiu na vysoké škole. Platí zde zásada, co se v mládí naučíš…

  Po dokončení maturity jsem studoval na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě studijní program Strojírenství se zaměřením na studijní obor Strojírenská technologie. Specializoval jsem se na CNC obrábění s podporou CAM systémů.

  Momentálně pracuji na Katedře obrábění, montáže a strojírenské metrologie, kde se zabývám výukou, vědou a výzkumem a dlouhodobou spoluprací s firmami prostřednictvím Inovačních voucherů spolufinancovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti 3D tisku z práškových kovů, polymerů a kompozitních materiálu. Jsem vedoucím univerzitního pracoviště Protolab, kde máme dvě 3D tiskárny na kovové prášky (technologie SLM) a jednu 3D tiskárnu pro polymerní prášky (technologie SLS), 3D skener a profesionální SW nástroje pro konstruování a topologickou optimalizaci.

  Jsem rád, že SPŠ v Bruntále sleduje moderní trendy a vybudovala laboratoř aditivní výroby a spolupracuje s firmami formou stáží. Budu nesmírně rád, když se v dalších letech budu setkávat se studenty, kteří již budou mít kvalitní znalosti a zkušenosti a svoje know-how budou moci dále rozvíjet v našich laboratořích, jejichž provoz je nákladný a zpravidla si jej střední školy nemohou dovolit.

  Skip to content