• Moderní škola III.

  Název projektu:
  MODERNÍ ŠKOLA III.

  Registrační číslo projektu:
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014395

  Název operačního programu:
  Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Rozpočet projektu:
  1 498 300,- Kč

  Cílem projektu, resp. školou vybraných šablon, je propojit výuku s praxí a také zjednodušit osobnostní a profesní rozvoj učitelů.

  Byly zřízeny pozice Školní kariérový poradce a Koordinátor spolupráce mezi zaměstnavatelem a školou. Náplň činnosti Školního kariérového poradce nebude zaměřena pouze na studenty čtvrtých ročníků. Je důležité, aby o své budoucnosti mladí lidé přemýšleli ještě v době studia, navíc o svém zaměření v rámci zvoleného oboru rozhodují studenti již ve třetím ročníku. Koordinátor spolupráce mezi zaměstnavatelem a školou je především organizátorem setkání studentů i učitelů s odborníky z praxe, a to buď v konkrétních podnicích nebo na půdě školy.

  Součástí propojení teoretického vyučování a praktického zaměstnání jsou také stáže učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů v podnicích a firmách a přítomnost odborníka z praxe ve výuce.

  Projekt podporuje vzájemnou spolupráci učitelů nejen v rámci naší školy, ale také bychom chtěli rozvíjet spolupráci s jinou střední školou podobného zaměření a dále se vzdělávat.

  Skip to content