• Život ve škole v době koronaviru

    Školní rok 2020/2021 je ve své polovině. Žáci ve škole od září příliš času nestrávili, výuka i pedagogické porady probíhaly on-line formou. Ve čtvrtek 28. ledna dokonce žáci obdrželi své první on-line vysvědčení, snad také i poslední. Předávání vysvědčení předcházela klasifikační porada, která výjimečně proběhla v prostorách školy, samozřejmě za dodržení všech protiepidemických opatření. Nejen žáků […]

    Read More…

    Skip to content